ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.net
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.org
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.biz
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
430,000 ریال
1 سال
.info
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.ws
1,980,000 ریال
1 سال
1,980,000 ریال
1 سال
1,980,000 ریال
1 سال
.pro
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.name
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.us
320,000 ریال
1 سال
320,000 ریال
1 سال
320,000 ریال
1 سال
.bz
2,020,000 ریال
1 سال
2,020,000 ریال
1 سال
2,020,000 ریال
1 سال
.tv
1,180,000 ریال
1 سال
1,180,000 ریال
1 سال
1,180,000 ریال
1 سال
.cc
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.me
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.ca
1,240,000 ریال
1 سال
1,240,000 ریال
1 سال
1,240,000 ریال
1 سال
.co
1,130,000 ریال
1 سال
1,130,000 ریال
1 سال
1,130,000 ریال
1 سال
.in
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.asia
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.mobi
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.tel
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.eu
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
.co.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.ac.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.sch.ir
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains