طراحی اپ غیر متمرکز (dapp)

18 دی

DApps یا Decentralized Applications، اپلیکیشن‌های غیرمتمرکزی هستند که بر بستر شبکه‌های بلاکچینی در فرایند پسین طراحی سایت صرافی توسعه داده می‌شوند. توسط این بستر، درجه اطمینان افزایش و میزان شکست کاهش پیدا می‌کند. واسطه‌ای بین ارائه دهنده خدمات سرور و مشتری موجود نیست، تعامل کاربران به صورت مستقیم و نظیر به نظیر، شبکه بلاکچین را تشکیل می دهد و همین امر منجر به آزادی، شفافیت و سرعت بالاتری می‌شود.