طراحی اپلیکیشن اندروید و ای او اس

طراحی اپلیکیشن اندروید و ای او اس

با توجه به گسترش روز افزون تلفن های همراه هم اکنون وقت آن رسیده است که فروشگاه ها ، دانشگاه ها ، شرکت ها ، مراکز تفریحی و تمامی واحد های تجاری سراسر کشور  شعبه ای نیز در تلفن های هوشمند داشته باشند.

طبق آمار موجود در کشورمان یک برنامه مفید و کاربردی می تواند حداقل بیش از 40 هزار دانلود در سراسر کشور کسب کند که این تعداد قابل توجه می تواند هر تجارتی را پیروز میدان رقابت کند.

از طرف دیگر وجود درگاه های پرداختی مخصوص موبایل مانند درگاه بانک سامان و بانک ملت ، راه انتقال وجه و پرداخت نقدی کاربران را باز و آسان کرده است.

تیم ستایش با داشتن متخصصان مجرب در زمینه طراحی و ساخت نرم افزار اندروید و ای او اس ، تمامی نیاز های شما را در زمینه برنامه نویسی و تولید برنامه اندروید ، برطرف خواهد کرد.

سرویس های قابل ارائه :

 • آموزش برنامه نویسی اندروید به صورت خصوصی و نیمه خصوصی
 • طراحی گرافیک ظاهری نرم افزار بصورت کاملا حرفه ای و پویا
 • طراحی سیستم های امنیتی مبتنی بر اندروید برای نرم افزار هایی همچون موبایل بانک
 • برنامه نویسی سرویس های مورد نیاز مبتنی بر اندروید بصورت OOP
 • برنامه نویسی نرم افزار های کار با دوربین ، سنسور گوشی ، کار با اینترنت و ...
 • برنامه نویسی برای تمامی مدل های گوشی اندروید و انواع تبلت ها
 • کار با بانک اطلاعاتی داخلی اندروید SQLite
 • طراحی و ساخت بازی اندروید و ای او اس
 • وب اپلیکیشن‌ها و موبایل وب
 • برنامه های موبایل مبتنی بر موقعیت
 • تجارت الکترونیک بر روی موبایل
 • یکپارچه‌سازی پایگاه‌‌های داده تحت سرور با موبایل
 • سیستم‌های اتوماسیون روی موبایل
 • یکپارچه‌سازی با شبکه‌های اجتماعی موجود
 • ارائه‌ی سرویس‌های مدیا به صورت استریمینگ (رادیو اینترنتی و...)
 • طراحی و برنامه نویسی فروشگاه اندرویدی و ای او اس(IOS) به همراه پرداخت آنلاین

تکنولوژی های مورد استفاده :
Objective-C, Swift, Swift 3, Swift 4, Swift 5,  Appcelerator Titanium,  iPad Software Development Kit (SDK),  XCode IDE,  Interface Builder,  Mac OS X, TV OS,  Cocoa,  Database & Location API

 •  

سوالات متداول

 • What is Digital Marketing, and why is it important for businesses?

  Digital Marketing is an online strategy that uses digital channels to promote and advertise products or services. It's crucial for businesses because it allows them to reach a wide audience, increase brand visibility, and engage with customers in the digital landscape where they spend a significant amount of time.

 • What are the key components of a Digital Marketing strategy?

  A comprehensive Digital Marketing strategy includes elements such as Search Engine Optimization (SEO), Content Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing, Pay-Per-Click (PPC) Advertising, Analytics, and more. Each component serves a specific purpose in reaching and engaging the target audience.

 • How does SEO contribute to Digital Marketing success?

  SEO is essential for Digital Marketing success as it improves a website's visibility on search engine results pages. By optimizing content and structure, businesses can rank higher for relevant search queries, driving organic traffic and increasing the likelihood of conversions.

 • What role does social media play in Digital Marketing?

  Social Media Marketing is a key component of Digital Marketing, enabling businesses to build brand awareness, engage with their audience, and drive website traffic. Social platforms provide opportunities for both organic (non-paid) and paid advertising efforts.

 • Is Email Marketing still relevant in the era of social media?

  Yes, Email Marketing remains relevant and effective. It allows businesses to directly reach their audience, deliver targeted messages, and nurture customer relationships. With personalized and engaging content, Email Marketing can drive conversions and customer loyalty.

 • What is the significance of data analysis in Digital Marketing?

  Data analysis is crucial in Digital Marketing as it provides insights into the performance of campaigns. By analyzing data, businesses can understand customer behavior, identify trends, and make data-driven decisions to optimize their strategies for better results.

 • How does Digital Marketing cater to mobile users?

  Digital Marketing strategies are designed to be mobile-friendly, considering the increasing number of users accessing the internet via mobile devices. Responsive web design, mobile-optimized content, and mobile advertising ensure a seamless experience for users on smartphones and tablets.