هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی «هوشی است که توسط ماشین‌ها ظهور پیدا می‌کند، در مقابل هوش طبیعی که توسط جانوران شامل انسان‌ها نمایش می‌یابد.» یعنی تعریفی به همین مبهمی و گستردگی.

شرکت‌های بزرگ نیز درحال سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در پروژه‌های هوش مصنوعی هستند و مایکروسافت هم با آوردن چت‌بات ChatGPT به بینگ، در تلاش است مدل جستجوی ما در اینترنت را زیرورو کند و شاید حتی تا چند وقت دیگر، ساختار کل اینترنت را به هم بریزد.

سر در آوردن از هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدید دیگر که با کلی هیاهو و جنجال رسانه‌ای همراه است،‌ ممکن است گیج‌کننده باشد و حتی متخصصان هوش مصنوعی هم به‌سختی می‌توانند خود را با تحولات لحظه‌ای این فناوری همراه کنند.

در زمینه‌ی هوش مصنوعی، یک سری سوالات به مراتب پرسیده می‌شود؛ مثلا اینکه دقیقا منظور از هوش مصنوعی چیست؟ فرق بین هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق چیست؟ چه مسائل دشواری حالا به‌راحتی قابل حل هستند و حل چه مسائلی هنوز از توانایی هوش مصنوعی خارج است؟ و شاید محبوب‌ترین آن‌ها؛ آیا قرار است دنیا با هوش مصنوعی نابود شود؟

اگر برای شما نیز سوال شده که این همه هیاهو و هیجان بر سر هوش مصنوعی به‌خاطر چیست و اگر دوست دارید پاسخ این پرسش‌ها را به زبانی ساده یاد بگیرید، با ما همراه شوید تا نگاهی به پشت پرده‌ی این فناوری مرموز و قدرتمند بیندازیم.

انواع هوش مصنوعی
 • یادگیری ماشین (Machine Learning)
 • یادگیری عمیق (Deep Learning)
 • کاربرد هوش مصنوعی
 • تشخیص اجسام (Object Recognition)
 • تشخیص چهره (Face Recognition)
 • تشخیص گفتار (Speech Recognition)
 • دیپ‌فیک و شبکه‌های مولد (Deepfakes and Generative AI)

نمونه‌های​ هوش مصنوعی

 1. ChatGPT
 2. DALL-E
 3. Copilot
 4. Jukebox
 5. Midjourney
 6. New Bing
 7. LaMDA
 8. PaLM

سوالات متداول

 • What is a Security System, and why do I need it for my digital assets?

  A Security System is a comprehensive set of measures, including surveillance, access control, and alarms, designed to protect your digital assets from unauthorized access, cyber threats, and data breaches. It ensures the integrity and confidentiality of your sensitive information.

 • How does a Security System for digital assets differ from traditional security?

  A Security System for digital assets focuses on safeguarding online information and systems. It includes measures like encryption, firewalls, and intrusion detection to prevent unauthorized access, data leaks, and cyber attacks, complementing traditional physical security.

 • Can a Security System be customized for different digital environments?

  Yes, our Security System services are highly customizable. We tailor solutions to fit the specific security needs of different digital environments, ensuring a comprehensive and adaptive defense against potential threats.

 • What role does access control play in securing digital assets?

  Access control regulates who can access specific digital assets or areas within your digital infrastructure. It includes measures like multi-factor authentication and role-based access to ensure that only authorized individuals can access sensitive information.

 • Is remote monitoring available for the Security System of digital assets?

  Yes, our Security System services include remote monitoring capabilities. You can oversee and manage your digital security infrastructure from anywhere using a user-friendly interface, ensuring constant vigilance and control.